رویا فرامرزی

متخصص بازاریاب
رویا  فرامرزی

تخصص ها: متخصص بازاریابی صادراتی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

رویا  فرامرزی
متخصص بازاریاب