دوره های آموزشی

چگونه صادرات را شروع کنیم؟ - پیشرفته
تاریخ شروع: 1398/10/15

چگونه صادرات را شروع کنیم؟ - پیشرفته

چگونه  صادرات را شروع کنیم؟ - مقدماتی
تاریخ شروع: 1398/10/15

چگونه صادرات را شروع کنیم؟ - مقدماتی

این ورکشاپ به صورت معارفه می باشد.

چگونه صادرات را شروع کنیم؟ - پیشرفته
تاریخ شروع: 1398/10/15

چگونه صادرات را شروع کنیم؟ - پیشرفته

چگونه  صادرات را شروع کنیم؟ - مقدماتی
تاریخ شروع: 1398/10/15

چگونه صادرات را شروع کنیم؟ - مقدماتی

این ورکشاپ به صورت معارفه می باشد.

اخبار و بلاگ

روابط عمومی یعنی داشتن برنامه ای برای همه گیر شدن نام تجاری

روابط عمومی یعنی داشتن برنامه ای برای همه گیر شدن نام تجاری

روابط عمومی یعنی داشتن برنامه ای برای همه گیر شدن نام تجاری

بازاریابی بین الملل یکی از فعالیت های حرفه ای بازاریابان است

بازاریابی بین الملل یکی از فعالیت های حرفه ای بازاریابان است

بازاریابی بین الملل یکی از فعالیت های حرفه ای بازاریابان است که به واسطه آن شرکت ها و کارخانه ها میتوانند اقدام به صادرات محصولشان کنند

تماس با ما

  • add_location


  • phone

    0

  • email

    r.faraz.ro@gmail.com